Montinegro Procurement Services

Rendement, toegevoegde waarde en cash flow zijn de kernbegrippen, waar binnen veel ondernemingen nadrukkelijk op gestuurd wordt. Een krachtig inkoopproces is daarbij een must om deze doelen te kunnen realiseren; dat vraagt om expertise, dat vraagt om vernieuwing. Businessgedreven inkoop of Best Value Procurement druppelen zoetjes aan binnen als termen, maar wat houdt het eigenlijk in? Wat kan uw organisatie er mee en hoe introduceer je deze nieuwe zienswijzen?

Inkoop coaching

Inkoopafdelingen en inkoopprocessen veranderen in rap tempo en inkopers zullen moeten volgen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Kon de inkoper zich in het verleden vooral richten op leveranciers; nu is het verkopen van inkoop aan de business net zo belangrijk. Naast leveranciersmanager is een inkoper in de rol van interne relatie manager ook een verkoper.

Dit vereist andere competenties en een andere manier van denken. Monti Negro Procurement kan zowel individueel coachen als de groep begeleiden bij een dergelijk veranderingstraject. Samen met u bepaalt Monti Negro de inhoud, de duur en de vorm van coaching. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Inkoop advies

Als bedrijfsresultaten onder druk komen te staan, zal de druk op de inkoopafdeling nog meer toenemen. Savings, hard savings, cost avoidence of besparingen… Daar draait het dan om.. Maar wat als er geen vlees meer op de botten van de leveranciers zit? Wat als het plafond van onderhandelen is bereikt? Het nieuwe inkopen is gebaseerd op Best Value Procurement of businessgedreven inkoop, maar wat houdt dat nu precies in? En hoe zijn deze nieuwe zienswijzen in uw organisatie te introduceren?

Monti Negro kan na een grondige analyse maatadvies geven, gebaseerd op beproefde methoden. Door de vele (consultancy) ervaring, de theoretische kennis en het brede netwerk is Monti Negro in staat om uw inkoopafdeling te adviseren om stappen te maken naar verdere professionalisering. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interim

Heeft u specifieke inkoopkennis nodig, welke niet binnen het inkoopteam aanwezig is? Heeft u een langdurig zieke binnen de afdeling inkoop of is er sprake van een piek in de werkzaamheden van de inkoopafdeling? Maak dan gebruik van de diensten van Monti Negro Procurement Services BV. Als interim inkoper is het belangrijk direct inzetbaar te zijn, zich snel de bedrijfscultuur eigen te maken en uiteraard voldoende expertise te hebben.

Monti Negro acteert op strategisch niveau, waarbij te denken valt aan category management, algemeen inkoop management en project management. Tijdelijke kennis nodig van sourcing van Car Lease en Travel? Monti Negro heeft veel (internationale) ervaring op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Over Kees van de Berge

Kees van den Berge is een pure consultant, gespecialiseerd in het inkoopvak, die zich snel culturen eigen maakt en aanvoelt hoe de begaande en minder begaande paden binnen een onderneming lopen. Met ruim twintig jaar ervaring binnen het inkoopvak en met het diploma Nevi 3 op zak zijn theorie en praktijk uitstekend in balans. Als enthousiaste inkoopprofessional en als ‘mensen-mens’ vervult Kees vaak een coachende rol, die in het verleden er toe geleid heeft tot het begeleiden van collega procurement professionals tijdens hun opdrachten.

Lees meer

Interview Goedemensen

"Kees van den Berge werkt via Goedemensen als sub Category Lead Corporate Materials & Services op het Nederlandse hoofdkantoor van Cargill op Schiphol.

Cargill is een internationale producent en leverancier van producten en diensten in de voedings- en landbouwsector en in de financiële en industriële sector. Het bedrijf werd opgericht in 1865, is in privébezit en heeft 142.000 werknemers in 65 landen. Cargill is actief in vele sectoren, zoals diervoeder, graan en oliezaden, IGMA bulk terminal, scheepstransport, alcohol, cacao en chocolade, lecithinen, mout, oliën en vetten, gevogelte, proteïnen, zetmelen enz."

Lees meer